Bölümün amacı öncelikle sosyoloji disiplininin temel kavramlarını ve analitik araçlarını tanıtmak ve daha sonra özgül toplumsal süreçlerin incelenmesi yoluyla üçlü bir formasyon sağlamaktır: kuramsal, yöntembilimsel ve pratik.

Kuramsal formasyon, sadece sosyoloji değil, sosyal bilimlerin diğer alanlarında da akademik düzeyde çalışmalar yürütmek isteyecek öğrencileri gerekli bilgi birikimi, yöntem ve tekniklerle donatacaktır.

Yöntembilimsel formasyon, öğrencilerimize bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılan farklı alanlarda (üniversiteler, kamusal ya da özel araştırma kuruluşları, sivil toplum kuruluşları) yer alma olanağı verecektir.

Pratik formasyon, üniversite sonrası çalışma ve ilgi alanları ne olursa olsun öğrencilerimize toplumsal mekanizmaların işleyiş biçimi, farklı toplumsal aktörlerin davranışları ve zihniyetlerini anlayıp değerlendirmek için olduğu gibi, siyasal, toplumsal ve iktisadi yaşamın genel işleyişini kavramlaştırmak konusunda da gerekli zihinsel araçları ve kavramları sağlayacaktır.

Program Sorumlusu: Prof. Dr. İpek MERÇİL 

Lisans bitirme tezi (mémoire), dört yıllık sosyoloji lisans programı sırasında edinilmiş kuramsal, yöntembilimsel ve pratik bilgilerin, özgün bir araştırma konusu ekseninde sentezlendiği yazılı ve bireysel bir öğrenci çalışmasıdır.

Tez yazım kılavuzu

Zorunlu staj Sosyoloji Lisans Programı’nın ilk iki yılı boyunca edinilmiş kuramsal, yöntembilimsel ve pratik bilgilerin, iş ortamı ekseninde sentezlendiği yazılı ve bireysel bir öğrenci çalışmasıdır.

Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Staj Yönergesi

Staj Sorumluları: Nazlı Ökten ve Başak Demir 

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayacak programdır. Lisans eğitimlerine Sosyoloji Bölümü’nde devam eden öğrenciler Siyaset Bilimi Bölümü ve İletişim Fakültesi ile çift anadal yapabilme imkanına sahiptirler. 

Çift Anadal programına ilişkin esaslar için bakınız:

Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesi

ÇAP Sorumlusu: Ar. Gör. Gözde AYTEMUR

Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayacak programdır. Lisans eğitimlerine Sosyoloji Bölümü’nde devam eden öğrenciler Siyaset Bilimi, Felsefe, Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü ve İletişim Fakültesi ile yandal yapabilme imkanına sahiptirler.

Yandal programına ilişkin esaslar için bakınız:

Galatasaray Üniversitesi Yandal Programları Yönergesi

YAP Sorumlusu: Ar. Gör. Gözde AYTEMUR