• Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İpek MERÇİL
 • Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
 • Yüksek Lisans Koordinatörü: Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
 • Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörü: Prof. Dr. İpek MERÇİL
 • Ders Programı Koordinatörü: Ar. Gör. Ahmet Kerem YILMAZ
 • ÇAP ve YAP Koordinatörü: Ar. Gör. Gözde AYTEMUR
 • Staj Koordinatörü: Ar. Gör. I. Başak Demir, Öğr. Gör. Nazlı ÖKTEN
 • Yatay-Dikey Geçiş ve Denklik Komisyonu: Doç. Dr. Feyza AK AKYOL, Doç. Dr. Verda İRTİŞ, Öğr. Gör. Nazlı ÖKTEN
 • Bölüm Tanıtım Komisyonu: Ar. Gör. İpek BOLDAĞ, Ar. Gör. A. Kerem YILMAZ
 • Burs Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Olivier GAJAC & Doç. Dr. Verta İRTİŞ
 • Akademik Teşvik Komisyonu: Doç. Dr. Didem DANIŞ ŞENYÜZ, Doç. Dr. Verta İRTİŞ
 • Web Tasarım ve Güncelleme Koordinatörü: Ar. Gör. Ahmet Kerem YILMAZ
 • TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi) Müdürü: Doç. Dr. Feyza AK AKYOL
 • Mezun Bilgi Sistemi Koordinatörü: Doç. Dr. Feyza AK AKYOL