• Bölüm Başkan Vekili: Prof. Dr. Ali ERGUR
 • Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. İpek MERÇİL
 • Yüksek Lisans Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Feyza AK AKYOL
 • Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörü: Doç. Dr. İpek MERÇİL
 • Ders Programı Koordinatörü: Ar. Gör. Gözde AYTEMUR NÜFUSÇU
 • ÇAP ve YAP Koordinatörü: Doç. Dr. Didem DANIŞ ŞENYÜZ
 • Staj Koordinatörü: Ar. Gör. I. Başak Demir, Öğr. Gör. Nazlı ÖKTEN
 • Yatay-Dikey Geçiş ve Denklik Komisyonu: Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Feyza AK AKYOL, Doç. Dr. Didem DANIŞ ŞENYÜZ, Öğr. Gör. Nazlı ÖKTEN
 • Bölüm Tanıtım Koordinatörü: Ar. Gör. I. Başak Demir, Ar. Gör. Gözde AYTEMUR NÜFUSÇU
 • Burs Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Olivier GAJAC & Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Verta İRTİŞ GAJAC
 • Akademik Teşvik Komisyonu: Doç. Dr. Didem DANIŞ ŞENYÜZ, Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Verta İRTİŞ GAJAC
 • Web Tasarım ve Güncelleme Koordinatörü: Ar. Gör. Ahmet Kerem YILMAZ
 • TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi) Müdürü: Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Feyza AK AKYOL
 • Mezun Bilgi Sistemi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Feyza AK AKYOL