• 1.Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Verda İRTİŞ GAJAC
  • 2. Sınıf Danışmanı: Öğr. Gör. Nazlı ÖKTEN
  • 3. Sınıf Danışmanı: Ar. Gör. I. Başak DEMİR
  • 4. Sınıf Danışmanı: Ar. Gör. Seçil DOĞUÇ
  • Erasmus Giden Danışmanı: Ar. Gör. I. Başak Demir
  • Erasmus Gelen Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Olivier GAJAC
  • ÇAP ve YAP Danışmanı: Doç. Dr. Didem DANIŞ ŞENYÜZ