Ad SoyadE-PostaAraştırma Alanları
1 Prof. Dr. Ali Ergur Teknoloji ve Toplum, Sanal Gerçeklik ve Toplum, Endüstri Sonrası Toplum, Tüketim Toplumu, Kitle İletişimi, Müziğin Sosyolojisi, Gözetim Toplumu
Prof. Dr. Barlas Tolan    Kent ve Kentleşme, Aile Sosyolojisi, Şehir Sosyolojisi, Yabancılaşma Kuramı 
Doç. Dr. Didem Danış    Kent ve Kentleşme, Göç Çalışmaları, Küreselleşme, Nüfus Sosyolojisi 
Doç. Dr. İpek Merçil    Kadın Araştırmaları, Suç ve Ceza Sosyolojisi, Spor Sosyolojisi, İslamcı Hareket 
Doç. Dr. Buket Türkmen    Kent ve Kentleşme, Eğitim Sosyolojisi, Kimlik Hareketleri, Postkolonyal Kuram, İslamcı Hareket 
Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak Akyol    Kadın araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Aile Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Spor Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi 
Yrd. Doç. Dr. Thomas Seguin    Sanat Sosyolojisi, Postmodernizm, Kimlik Politikaları, Siyaset Sosyolojisi, Bilgi Sosyolojisi 
Yrd. Doç. Dr. Z. Verda İrtiş    Sapkın Davranış, Suç ve Ceza Sosyolojisi, Hukuk ve Adalet Sosyolojisi, Göç Çalışmaları, Çocuk ve Gençlik Çalışmaları, Aile Çalışmaları 
Öğr. Gör. Nazlı Ökten Gülsoy    Kadın Araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Aile Çalışmaları, Sosyal Tabakalaşma, Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi ve Popüler Kültür 
10  Ar. Gör. Dr. K. Cem Özatalay    Sosyal Tabakalaşma, Ekonomi ve Çalışma Sosyolojisi, Endüstri İlişkileri, Toplumsal Hareketler ve Militanlığın Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi 
11  Ar. Gör. Seçil Doğuç    Sapkın Davranış, Suç ve Ceza Sosyolojisi 
12  Ar. Gör. Başak Demir    Dil Sosyolojisi 
13  Ar. Gör. Gözde Aytemur    Hukuk ve Adalet Sosyolojisi