Ad SoyadE-PostaAraştırma Alanları
1 Prof. Dr. Ali Ergur İletişim Sosyolojisi, Bilim, Teknoloji, Toplum Çalışmaları, Sanayi-Sonrası Toplum, Tüketim Sosyolojisi, Gözetim Süreçleri, Toplumbilim Kuramı, Müziğin Sosyolojisi
2 Doç. Dr. Didem Danış    Kent ve Kentleşme, Göç Çalışmaları, Küreselleşme, Nüfus Sosyolojisi 
3 Doç. Dr. İpek Merçil    Kadın Araştırmaları, Suç ve Ceza Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, İslamcı Hareketin Sosyolojisi
4 Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak Akyol    Kadın araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Aile Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Spor Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi 
5 Yrd. Doç. Dr. Z. Verda İrtiş    Sapkın Davranış, Suç ve Ceza Sosyolojisi, Hukuk ve Adalet Sosyolojisi, Göç Çalışmaları, Çocuk ve Gençlik Çalışmaları, Aile Çalışmaları 
6 Öğr. Gör. Nazlı Ökten   Kadın Araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi ve Popüler Kültür, Sanat Sosyolojisi, Pierre Bourdieu Sosyolojisi
7 Doç. Dr. K. Cem Özatalay    Sosyal Tabakalaşma, Ekonomi ve Çalışma Sosyolojisi, Endüstri İlişkileri, Toplumsal Hareketler ve Militanlığın Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi 
8 Ar. Gör. Seçil Doğuç    Sapkın Davranış, Suç ve Ceza Sosyolojisi 
9 Ar. Gör. Başak Demir    Dil Sosyolojisi 
10 Ar. Gör. Gözde Aytemur    Hukuk ve Adalet Sosyolojisi 
11 Ar. Gör. Ahmet Kerem Yılmaz Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Siyaset Sosyolojisi