Ad SoyadE-PostaAraştırma Alanları
1 Prof. Dr. Ali Ergur İletişim Sosyolojisi, Bilim, Teknoloji, Toplum Çalışmaları, Sanayi-Sonrası Toplum, Tüketim Sosyolojisi, Gözetim Süreçleri, Toplumbilim Kuramı, Müziğin Sosyolojisi
2 Prof. Dr. İpek Merçil    Kadın Araştırmaları, Suç ve Ceza Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, İslamcı Hareketin Sosyolojisi
3 Doç. Dr. Didem Danış    Kent ve Kentleşme, Göç Çalışmaları, Küreselleşme, Nüfus Sosyolojisi
4 Doç. Dr. Feyza Ak Akyol    Kadın araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Aile Çalışmaları, Göç Çalışmaları, Spor Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi 
5 Doç. Dr. Z. Verda İrtiş    Sapkın Davranış, Suç ve Ceza Sosyolojisi, Hukuk ve Adalet Sosyolojisi, Göç Çalışmaları, Çocuk ve Gençlik Çalışmaları, Aile Çalışmaları 
6 Öğr. Gör. Nazlı Ökten   Kadın Araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi ve Popüler Kültür, Sanat Sosyolojisi, Pierre Bourdieu Sosyolojisi
7 Doç. Dr. K. Cem Özatalay    Sosyal Tabakalaşma, Ekonomi ve Çalışma Sosyolojisi, Endüstri İlişkileri, Toplumsal Hareketler ve Militanlığın Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi 
8 Ar. Gör. Seçil Doğuç    Sapkın Davranış, Suç ve Ceza Sosyolojisi 
9 Ar. Gör. Başak Demir    Dil Sosyolojisi 
10 Ar. Gör. Gözde Aytemur    Hukuk ve Adalet Sosyolojisi 
11 Ar. Gör. Ahmet Kerem Yılmaz Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Siyaset Sosyolojisi
12
Ar. Gör. İpek Boldağ

Din Sosyolojisi, Kadın Araştırmaları