• Didem Danış, Dilara Nazlı. “A Faithful Alliance Between the Civil Society and the State: Actors and Mechanisms of Accommodating Syrian Refugees in Istanbul”. International Migration, 2019 V.57 (2): 143-157.
 • Didem Danış. « Etude des migrations internationales en Turquie: interactions triangulaires entre les faits, la politique et la recherche ». Anatoli : De l’Adriatique à la Caspienne. Territoires, politique, sociétés (9) 2018, 143-153.
 • Didem Danış, Dilara Nazlı. « Fraternité islamique et monopolisation politique du champ associatif : l’accueil des réfugiés syriens à Istanbul » Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants Eds. C. Makaremi, V. Bontemps, S. Mazouz, Le passager clandestin 2019.
 • Beyza Ç. Tekin, Didem Danış (Der.). Visions croisées autour des frontières européennes : mobilité, sécurité et frontières. 2017 Acte du colloque de 12ème Journées européennes de l’Université Galatasaray.
 • Didem Danış, Alemi, Q., Stempel, C., Koga, P. M., Smith, V., Baek, Montgomery, S. “Determinants of health care services utilization among first generation Afghan migrants in Istanbul” International journal of environmental research and public health, 2017 14(2), 201.
 • Didem Danış, Alemi Q.,  Stempel C., Baek K., Lares L, Villa P., Montgomery S. “Impact of Post-Migration Living Difficulties on the Mental Health of Afghan Migrants Residing in Istanbul” 2016 International Journal of Population Research, pp.1-9.
 • Didem Danış. “Konfeksiyon Sektöründe Küresel Bağlantılar: Göçmen işçiler, sendikalar ve küresel çalışma örgütleri” Alternatif Politika, 2016 V.8 (3): 562-586.
 • Tuna Kuyucu, Didem Danış. “Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities”. Urban Affairs Review, 2015 51(3), 381-413. (SSCI)
 • Ali Ergur, Sibel Yamak, Mustafa F. Özbilgin & Ozan Nadir Alakavuklar, “Gender as Symbolic Capital and Violence: The Case of Corporate Elites in Turkey”, Gender, Work & Organization, 23(2), March 2016, ss.125-146. (SSCI)- SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale
 • Ali Ergur, Nilgün Doğrusöz, Resistance and Adoption Towards Written Music at the Crossroads of Modernity: Gradual Passage to Notation in Makam Music”, International Review of Aesthetics and Sociology of Music, 46(1), 2015, 145-174.
 • Ali Ergur, Nilgün Doğrusöz, “Resistance and Adoption Towards Written Music at the Crossroads of Modernity: Gradual Passage to Notation in Makam Music”, International Review of Aesthetics and Sociology of Music, 46(1), 2015, ss.145-174. (SSCI)- SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale
 • Ali Ergur, Sibel Yamak, Artun Ünsal, Selçuk Uygur, Mustafa Özbilgin, “Between a rock and a hard place: corporate elites in context of religion and secularism in Turkey”, The International Journal of Human Resource Management, 26(11), 2015, ss.1474-1497. (SSCI)- SSCI ve AHCI kapsamındaki hakemli dergide yayımlanan tam makale
  http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2014.938681#abstract
 •  Uğur Zeynep Güven, Ali Ergur, “Dünya’da ve Türkiye’de Müzik Sosyolojisinin Yeri ve Gelişimi”, Sosyoloji Dergisi, 29(3), Türkiye’de Sosyolojinin 100. Yılı Özel Sayısı-II, 2014, ss.1-27. (Alan indekslerince taranan dergilerde tam makale)
  http://www.journals.istanbul.edu.tr/iusosyoloji/article/view/5000130910/5000119917
 • Ali Ergur, “A Topography of Changing Tastes: The 12-Tone Equal Tempered System and the Modernization of Turkish Music”, Ali C. Gedik (der.), Made in Turkey, Studies in Popular Music, Routledge, Londra içinde, ss.53-62.
 • Ali Ergur, Sibel Yamak, Mustafa Özbilgin, “Understanding the Changing Nature of Relationship between the State and Business Elites”, Emerald Book Series:Research in the Sociology of Organization, 43 (Elites on Trial), Palgrave, Londra, 2015, ss.107-129.
 • Ali Ergur, “Kokular, Anılar, İmgeler: Yitik Bir Sanayi İstanbul’u Çağrışımı”, Nilgün Tutal (der.) (2019). Kent Kitabı, Varlık Yayınları, İstanbul içinde ss. 99-122.
 • “Çatışmalar ve Dönüşümler Çağında Bir Bileşimci: Ali Rifat Çağatay”, Nilgün Doğrusöz – Ali Ergur (derl.) (2017). Musikinin Asrî Prensi, Ali Rifat Çağatay, Gece Kitaplığı, Ankara içinde ss. 19-90.
 • “Enformasyon Çağında Yabancılaşma, Ağ Toplumunda Anomi: Yeni Hakikat Rejimi ve Bölünmüş Gerçeklik Deneyimi”, Ali Ergur (der.) (2016). Buruk Şenlik, Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Phoenix Yayınevi, Ankara içinde ss.17-56.
 • Ali Ergur, “Finans Kapitalizminin İçselleştirilmiş Mantığı Olarak Gözetim”, Barış Çoban – Bora Ataman (derl.) (2016). Panoptikon, Gözetim Toplumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yayını, İstanbul içinde, ss.5-13.
 • Ali Ergur, “Her Yemeğe Sos Bolonez! Bilimsel Etkinliğin Kapitalist Girişime Dönüşmesi Sürecinde Disiplinler Standartlaşması”, Barış Mücen, Çağatay Topal, Erdoğan Yıldırım (derl.) (2016). Paylaşımlar: Üniversite, Bilgi, Üretim, İletişim Yayınları, İstanbul içinde, ss.149-169.
 • Musikinin Asrî Prensi, Ali Rifat Çağatay, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017. (yayına hazırlayanlar: Nilgün Doğrusöz – Ali Ergur)
 • Buruk Şenlik, Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2016. (derleyen ve yöneten: Ali Ergur)
 • Ali Ergur, “Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji”, Feray Artar, Akın Bakioğlu (derl.), Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara, 2017 içinde, ss.21-25 (ISBN: 978-975-98503-5-7)
  http://www.sosyolojidernegi.org.tr/s/2300/i/Kongre2017.pdf
 • Ali Ergur, “Finans Kapitalizminin İçselleştirilmiş Mantığı Olarak Gözetim”, Barış Çoban – Bora Ataman (derl.), Panoptikon, Gözetim Toplumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yayını, İstanbul, 2016 içinde, ss.5-13.
 • Ali Ergur, "1.Ünite: Kültür Sosyolojisinin Gelişimi", Emre Gökalp (der.), Kültür Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015.
 • "8. Ünite: Küreselleşme ve Kültür", Emre Gökalp (der.), Kültür Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015 (Ali Ergur - Ayça Yılmaz Deniz).
 • Ali Ergur, "11. Ünite:  Sanal Gerçeklik ve Kültür", Emre Gökalp (der.), Kültür Sosyolojisi, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015.
 • Nazlı Ökten, Türkiye’de Çağdaş Sosyoloji Konuşmaları, Küre Yayınları, 2018.
 • Nazlı Ökten, “Sanat bizi teknoloji labirentinden kurtarabilir mi?”, Milliyet Sanat, Ocak 2019.
 • Nazlı Ökten, “Banksy”, Milliyet Sanat, Kasım 2018.
 • Pierre Bourdieu, Bir Pratik Teorisi için Taslak, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019, Çev: Nazlı Ökten.
 • Bernard Stiegler, Antroposenden Çıkmak, Cogito 93. Sayı, 2019, Çev: Nazlı Ökten.
 • Açık Dersler 3 / GSÜ Siyaset Bilimi Kulübü, Konuşmacı: Nazlı Ökten, “Sosyal Bilimler ve Psikanaliz”, 3 Mayıs 2019.
 • “Michel Foucault ve Deliliğin Tarihi”, Konuşmacı: Nazlı Ökten, Moira Danışmanlık, 14 Mart 2019.
 • “Kavramsal Tartışmalar: Siyasal Söylem”, Konuşmacılar: Nazlı Ökten, Ferda Keskin, Asulis, 11 Kasım 2018.
 • Akbank Sanat Felsefe Seminerleri Dizisi, “Bastırılanın Geri Dönüşü: Hatırlamanın ve Unutmanın Toplumsal/Siyasal Dinamikleri”, Konuşmacı: Nazlı Ökten, 13 Şubat 2018.
 • “Au Croisement de l’Enseignement de Foucault et de Lacan: Le Corps, GSÜ Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen yuvarlak masa buluşması, Konuşmacı: Nazlı Ökten, 27 Şubat 2017.
 • GSÜ Sosyal Bilimler Seminerleri, Konuşmacı: Nazlı Ökten, “Eklektik bir Metodoloji”, Konuşmacı: Nazlı Ökten, 23 Aralık 2016.
 • Nazlı Ökten, "Sartre'a Karşı? Foucault ve Bourdieu'de Düşünme ve Entelektüelin Siyasal Sorumluluğu / Foucault and Bourdieu on the Intellectual contra Sartre: Thinking and Political Responsibility", Mülkiye Dergisi, Cilt 38, Sayı 2, 2014, ss.93-112.
 • Nazlı Ökten, "Devlet Üzerine: Son Bir Hesaplaşma", Cogito, Sayı:76, 2014, ss.79-88.
 • Nazlı Ökten, "Psikanalizmden neoliberalizme: Robert Castel ve kesintiyi reddetmek", Toplum ve Bilim, Sayı:129, Şubat 2014, ss.43-50.
 • Cem Özatalay,  "De la lutte de classes à la lutte des morales : la question de l’encastrement moral de l’économie en Turquie néolibérale",  Economie morale, morale de l’économie (B. Castelli, I. Hillencamp ve B. Hours eds.),  L'Harmattan,  2015, 37-54.
 • Didem Danış, Tuna Kuyucu, “Similar Processes, Divergent Outcomes: A Comparative Analysis of Urban Redevelopment Projects in Three Turkish Cities”, Urban Affairs Review, vol. 51(3), May 2015, 381-413.
 • Feyza Ak Akyol ve Nazli Ökten Gülsoy, “Des mères aux filles : des « amours arrangées » ?”, Ethnologie française, Vol. 44, 2014, 289-297.
 • Verda İrtiş, “Çocuk ve Genç Ceza Adaleti Politikaları: Muğlâklaşan Sınırlar, Yetişkenleştirilen Çocuk ve Gençler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 48, Sayı , 2015, 89-110.