Öğretim Elemanı Araştırmanın Başlığı Başlangıç Tarihi Finansman
Doç. Dr. Buket Türkmen Dayanışmacı Birey ve Yeni Toplumsal Hareketler: Türkiye’de Yeni Kadın Öznenin Oluşumu 30 Ocak 2014 BAP
Doç. Dr. Cem Özatalay Türkiye’de Çağdaş Sanat Piyasasının Oluşumu ve Yapısı 30 Eylül 2014 BAP
Doç. Dr. Didem Danış Neoliberal Kentleşme Bağlamında Kamu Fabrikalarının Dönüşümü

The implication of the rise of middle classes in developing and emerging countries (Kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın yükselişinin etkileri)

Türkiye'de Yeni Göç Hareketleri, Aktörler ve Politikalar

Conflits et migrations: Reflexions sur sur les catégories et la généaologie des migrations au Moyen Orient (Çatışmalar ve Göçler Ortadoğu da göç kategorileri ve silsilesi üzerine düşünceler)

Göç Yönetiminde Sivil Toplum

İstanbul Tekstil Sektöründe Yabancı İşgücüne İhtiyaç Analizi
1 Ekim 2014

2016

2016

2016

2017

Ağustos 2015
BAP

AFD

BAP

ANR

BAP

IOM
Prof. Dr. Ali Ergur Türk Makam Müziği’nde Modernleşme Eğilimleri: Dârülelhan Deneyiminin Toplumbilimsel Çözümlemesi

Hekimler ve Pilotlarda Ustalık Bilgisi-Teknoloji Eklemlenmesi
2 Mart 2015 BAP
Doç. Dr. İpek Merçil Denetimli Serbestlik Uygulamasının Sosyolojik İncelemesi 27 Mayıs 2015 BAP
Doç. Dr. Feyza Ak Akyol Eğitimde Değerler ve Eşitsizlikler 27 Mayıs 2015 BAP
Doç. Dr. Verda İrtiş Hukuk ve Adalet Üretimi: Mahkeme Etkileşimleri (I) 15 Haziran 2015 BAP
Öğr. Gör. Nazlı Ökten Türkiye'de Sanat Alanının Dönüşümü: Modern Sanattan Çağdaş Sanata Geçiş