• Homo sum, humani nil a me alienum puto
    İnsanım, ve insani olan hiçbir şey bana yabancı değildir.

Etkinlik Takvimi