SCI, SSCI VE AHCI KAPSAMINDAKİ HAKEMLİ DERGİDE YAYINLANAN MAKALELER:

Danış, D., & Nazlı, D. (2019).

A faithful alliance between the civil society and the state: Actors and mechanisms of accommodating Syrian refugees in Istanbul

. International Migration, 57(2), 143-157. (SSCI)

Yamak, S.,  Ergur, A., Karataş-Özkan, M. Tatlı, A. (2019) “CSR and Leadership Approaches and Practices: A Comparative Inquiry of Owners and Professional Executives”, European Management Review, 16(4), 1097-1114. (SSCI)

Gajac, O. (2020).“Les nomades, les paysans et les vagabonds dans l’Empire ottoman (XIII esiècle – début XX e siècle): des figures de désaffiliés ? ”, Déviance et Société, vol. 44, N°4,527-561. (SSCI)

Sert, D. Ş., & Danış, D. (2020). Framing Syrians in Turkey: State Control and No Crisis Discourse. International Migration. (SSCI).

ALAN İNDEKSLERİNCE TARANAN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:

2019

Danış, D. (2019). "De la ‘porte ouverte’ aux menaces d’expulsion : la présence syrienne en Turquie. Migrations société, (3), 35-52.  OpenEdition

Gajac, O.& Pelek, S. (2019).  “Solidarity Economy Initiatives in Turkey: From Reciprocity to Local Development?”. Review of Applied Socio-Economic Research, 18(2), 30-42, Retrieved from, https://www.reaser.eu/ojs/ojs-3.1.2-1/index.php/REASER/article/view/25. (Econlit).

2020

Ergur, A. (2020). “Ustalık ve Teknoloji Eklemlenmesi: Beceri, Deneyim, Kesinlik”, Journal of Economy, Culture and Society, Supp(1), 95-115. (ESCI) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1074153

Ergur, A. & Çobanoğlu, C. (2020). “Sihirli Dokunuştan Temassız Sağaltıma Hasta Hekim İlişkisinin Dönüşümü: Robotik Cerrahinin İnsani Sonuçları”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 40(1), 467-497. (ESCI) https://iusd.istanbul.edu.tr/tr/yazi/10-26650-sj-2020-40-1-0033-1-4B004F00680051005F007600710067003400450038003100

Ergur, A. (2020) “Social Causes of Vaccine Rejection-Vaccine Indecision Attitudes in the Context of Criticisms of Modernity”, Eurasian Journal of Medicine, 52(2), 217-223. (ESCI) https://www.eajm.org/en/social-causes-of-vaccine-rejection-vaccine-indecision-attitudes-in-the-context-of-criticisms-of-modernity-133285

Merçil, İ. (2020). “Neredeyse Mahpus: Mahpus Yakınları”, Toplum ve Bilim No.154, 58-85.  ISI Database/ Sociological Absracts

Akyol, F.A. (2020)  “Love de Gaspar Noé et la complexité du sentiment amoureux”. (Gaspar Noé'nin “Aşk” Filmi ve Aşk Duygusunun Karmaşıklığı). ATLAS Journal, International Refereed Journal On Social Sciences, Vol:6, Issue:34 pp:926-934. DOI: http://dx.doi.org/10.31568/atlas.532  (ESJI), ( SCIWIN).

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Ökten, N. (2019). “İnsan Sonrası Sanat: “Ne En Eski Ne En Sabit Problem””, Cogito sayı: 95-96, 2019. https://kitap.ykykultur.com.tr/dergiler/cogito/insan-sonrasi

Ökten, N. (2020). “Bilgi, Entelektüel ve Hakikat Üzerine, Strata: İlişkisel Sosyal İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Özel Sayısı chttps://stratadergi.com/duyuru/12-strata-iliskisel-sosyal-iliskisel-sosyal-bilimler-dergisi-covid-19-ozel-sayisi-acik-erisimli-olarak-cikti

Akyol F. A. (2020).“COVİD-19 Etkisinde Karantina Döneminde Artan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri”, Sosyal Demokrat Dergi, Sayı 117-118, 56-59.

Akyol F. A. (2020) “Evliliğin Nesiller Arası Aktarım Aracılığıyla Toplumsal Yeniden Üretimi”, Turkish Studies Social Sciences, Ekim 2020, Vol.15. Issue 6, 2801-2813

Merçil, İ. (2020). “Bakırköy Kadın Cezaevinde Bulunan Anne Mahpusların Çocuklarıyla İlişkileri”, Turkish Studies Social Sciences, Volume 15, Issue 4, 2009-2021

WORKING PAPER

Gajac, O. & Pelek, S. “Les initiatives d’économie solidaire en Turquie et leur écosystème : un avenir encore incertain”, Working paper CIRIEC, No. 2020/02, http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2020/01/WP2020-02.pdf.

KİTAPLAR

Merçil, İ. & Doğuç Ergin, S. (2020). Dört Duvar Kadına Ne Yapar? Siyasal Kitabevi. Ankara.

Ergur A.(yayına hazırlayan), Vd. (2020) . Ateş ve İhanet, COVID Kliniğinde Sağlık Çalışanlarının Deneyimi, Raskolnikov Kitap, Denizli, (Yazarlar: Ali Ergur, Göksel Altınışık Ergur, Cansu Çobanoğlu, Şadiye Nuhoğlu, Nurdila Eryıldız, Merve Şengül, Nazlı Çetin, Pınar Bostan) ISBN: 978-605-80308-4-8

Ergur, A. (2020). Ses ile Yankı Arasında, Raskolnikov Kitap, Denizli.

ISBN: 978-605-80308-2-4

Biehl, K., & Danış, D. (Der.) 2020. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları, Göç Araştırmaları Derneği Yay.

Körükmez, L., Karakılıç, İ. Z., & Danış, D. (2020). Mecburiyet, Müzakere, Değişim :Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Göç Araştırmaları Derneği Yay.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Ergur, A. (2019). “Gezi Riots as a matrix of signs and outcome of an explanation crisis” in Deniz Vardar, Isabelle Depret (derl.), Siyaset ve Kültür Kesişmesi/Entre Politique et Culture/Intersection of Politics and Culture, Humanist, İstanbul, 407-443.

Ergur, A. (2019). “Türkiye’de Müziğin Modernleşme Süreci: Kültürel ve Teknik Unsurlar”, Feyzan Göher Vural, Timur Vural (derl.), Türk Mûsikîsi Atlası, C.4, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 55-66.

Ergur, A. (2019). “Kokular, Anılar, İmgeler: Yitik Bir Sanayi İstanbul’u Çağrışımı”, in Nilgün Tutal (der.) Kent Kitab ı, Varlık Yayınları, İstanbul, 99-122.

Akyol, F.A. (2019). “School as a reproduction place of gender equality in language”, in Süheyla Üçışık Erbilen- Kağan Günçe (ed.) Gender, Space, Place & Culture, (School as a reproduction place of gender equality in language), Eastern Mediterranean University Printing house, Cyprus, 184-196.

Aytemur, G. (2019) “Enquêter au sein de l’institution judicaire en Turquie. Difficultés et dangers”, Mélanie Duclos et Anders Fjeld (eds.), Liberté de la recherche. Conflits, pratiques, horizons, Éditions Kimé, Paris, 121-134.

İrtiş, V. (2019). « Competing Logics, Norms and World Visions: The Family Justice System in Turkey » in Mavis Maclean & Bregje Dijksterhuis (Eds.), Digital Family Justice. From Alternative Dispute Resolution to Online Dispute Resolution? Oñati International Series in Law and Society, Hart Publishing, Oxford.

Aytemur, G., Özatalay, C., Zeren G. (2019) “The Use of Blood Money in Establishment of Non-Justice: Necrodomination and Resistance”, in Banu Bargu (eds.), Turkey’s Necropolitical Laboratory. Democracy, Violence and Resistance, Edinburgh University Press, 160–186.

Danış, D. (2020). “Göç ve Yoksulluk”, Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik: Nedenler, Süreçler, Çözümler (Der.) S. Ayata, SODAR Yay., 221-228.

Danış, D. & Kuyucu, T. (2020). “Benzer Süreçler Farklı Sonuçlar: Kayseri, Denizli ve Malatya’da Kentsel Dönüşüm Projelerinin Karşılaştırmalı Analizi” Kent, Mekan, İnsan: Otoriter Neoliberalizmin Gölgesinde (Der.) Ş. Geniş, Nika Yay.155-197.

Akyol, F.A. (2020) “Gender Differences in Love”   in Prof. Dr. Hasan Babacan & Bülent Cercis Tanrıtanır (ed.) Current Researches in Humanities and Social Sciences, Ivpe Cetinje, Montenegro, ss.52-66.

Gajac, O. & Pelek, S. (2020). “Solidarity Economics in Turkey: Its Ecosystem and Relations with Public Authorities”, in Fatih Ayhan (Eds.), Local Governance and Regional Development, Berlin, Peter Lang GmbH.

BİLDİRİLER

2019

Merçil, İ., “Les formes de résistances à l’emprise carcérale des détenues de droit commun en Turquie”, MUCEM, CNRS, Université Aix Marseille, Gender Med tarafından düzenlenen “La Méditerranée du genre, de la résistance et des stratégies-Turquie” konulu Journée d’Etude (Çalıştay), 2 Aralık 2019, Marsilya, Fransa.

Ökten, N. « Entre mères et filles : le non-dit des inter-dits" MUCEM, CNRS, Université Aix Marseille, Gender Med tarafından düzenlenen “La Méditerranée du genre, de la résistance et des stratégies-Turquie” konulu Journée d’Etude (Çalıştay), 2 Aralık 2019, Marsilya, Fransa.

Merçil, İ., “Women Preachers: A Challenge to Mail Power and Authority in Mosque”, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gender, Space, Place & Culture” konulu 7. Toplumsal Cinsiyet Kongresi, Magusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10-12 Ekim 2019.

Ergur, A., “Acting From Spine: Body-Machine Integration of Pilots” 17th International Ege University Cultural Studies Symposium, , 08-10 Mayıs 2019, Ege Üniversitesi, İzmir.

Ergur, A., "Aşı Yaptırmama-Aşı Kararsızlığının Toplumsal Nedenleri, Çözüm Önerileri", Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 28-29 Kasım 2019, Antalya.

Ergur, A., “Akışkan Dünyada Zaman İşaretleyicisi Olarak Müzik”, VIII. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 24-26 Nisan 2019, Ankara.

Ergur, A., “Ustalık Bilgisinin Dönüşümü”, Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2019, 10-14 Nisan 2019, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Gajac, O.  “Social Mobilization, Feminism and solidarity Economy in Turkey”, Journées d’étude, «Social Innovation in Times on conflict Economic and citizen alternatives in the Middle East», CERI, Paris, 16-17 décembre 2019.

Gajac, O., Bayrak, B. “Fransa’da Sosyal-Dayanışmacı Ekonomi: Üretici Kooperatiflerinden Çağdaş İnisiyatiflere=L’économie sociale et solidaire en France : des coopératives de producteurs aux initiatives contemporaines”, Panel, « Tarım, Gıda ve Sosyal Dayanışmacı Ekonomi Türkiye, Fransa » (Agriculture, consommation et économie sociale et solidaire en Turquie et en France) organisé par la Chambre des ingénieurs de l'agriculture d'Istanbul, Barış Manço Kültür Merkezi, Istanbul, 15 octobre 2019.

Aytemur, G. “Expériences judiciaires des procureurs de la République en Turquie : le va et vient entre la subjectivation et la dé-subjectivation”, “Subjectivités dans la Turquie contemporaine: formes, expériences,  tendances” konulu Çalıştay, Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM), Galatasaray Üniversitesi, Istanbul, 10 Nisan 2019.

Akyol F.A., “School as a reproduction place of gender inequality in language”, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen “Gender, Space, Place & Culture” konulu 7. Toplumsal Cinsiyet Kongresi, Magusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10-12 Ekim 2019.

Danış, D. “From Refugees to Minority: Syrians in Turkey” International conference ‘The Global Syrian Refugee Crisis’, Gaziantep, 14-17 October 2019.

Danış D.& Sert, D. “Türkiye’deki Suriyeliler ve ‘Krizsiz’ bir Söylem (Syrians in Turkey and a ‘No-Crisis’ Discourse,” Türkiye’nin Göç Siyaseti: Sınırlar ve Uyum (Turkey’s Migration Politics: Borders and Harmonization), İTÜ, MiReKoc, Koç Üniversitesi, 16 Aralık 2019.

Danış, D. “Global connections and migrant labor in the apparel manufacturing” International conference, ‘Migration, Work and Space’ jointly organized by MAYA (Mersin), GAR (Istanbul) and IMIS - Osnabrück University (Germany), Mersin, 13-15 September 2019.

Danış, D. “Syrian Refugees in Turkey - Spaces of Encounter and Change” paper presented at ‘We The City’ conference, Humboldt University, Berlin, 23-25 May 2019

Danış, D. “From ‘deliberate indifference’ to ‘state-led’ integration:  Syrian refugees and changes in the Turkish migration politics” in the conference called ‘Exiles, Migrants, and Refugees from Syria: Imagined Homelands, Asylum, and Transnational Belongings’ NYU Abu Dhabi University, Abu Dabi, 25-26 March 2019.

Danış, D.  “Migrations et Exils : réseaux, trajectoires et accueil en Europe, Méditerranée et au Moyen Orient, 1918-2018” ANR BABELS ve ANR Lajeh international conference, Aix-en-Provence, 14-16 mars 2019.

Danış, D. & Sert, D. – “Turkey as a Model of Refugee Reception and Settlement?” 21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı IV / 4th Conference on International Migration in 21st Century, Yeditepe University, October 10-11, 2019.

Danış, D.  “Demografik Dönüşümün Aynasında Kadınlar” KADEM - 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, açılış paneli, İstanbul, 7 Mart 2019

Danış, D. & Sert, D. “Frames Matter: Absence of crisis discourse and state power in Turkey” in a conference called ‘The Refugee Crisis in Europe: What’s at Stake’ Salt Galata, Istanbul, 19 April 2019.

2020

Akyol F.A. “Üst Yönetimde Kadınların Temsili Üzerine Düşünmek”,  Ayvansaray Üniversitesi tarafından düzenlenen 2nd International Congress on Women And Politics In A Global World. (Küresel Dünyada Kadın ve Siyaset Uluslararası Kongresi II),, 25-26 December 2020, İstanbul.

Akyol F.A., “Karantinada Kadın Olmak”, 6. Barlas Tolan Konferansları, 19 Aralık 2020, Galatasaray Üniversitesi.

Yılmaz, A.K., “Les Corps Instrumentalisés des Jeunes Républicains”, CORMED: Ecole de recherche sur le genre France - Turquie – Tunisie, Corps Surveillés / Corps Mobilisés / Corps Exposés En Méditerranée. Les Outils d’une Résistance, , 16-17-18 Aralık 2020.

Boldağ, I. “The Subjectivation Process of Women Who Took off Their Headscarves”, CORMED: Ecole de recherche sur le genre France - Turquie – Tunisie, Corps Surveillés / Corps Mobilisés / Corps Exposés En Méditerranée. Les Outils d’une Résistance, , 16-17-18 Aralık 2020.

İrtiş, V. « Raising Questions on the Family Justice System in Turkey: Beyond the Boundaries », virtual workshop, What is a Family Justice System For?, organised and chaired by Bregje Dijkstehuis (Utrecht University), Mavis Maclean (University of Oxford) and Rachel Treloar (Keele University), September 10-11th, 2020, International Institute for the Sociology of Law, Oñati.

Gajac, O.  “Une herméneutique de l’émergence des initiatives solidaires en Turquie”, 4 ème séminaire international EMES-Polanyi, «From the great transformation to the eco-social transition. New solidarities in action», Paris, 19-20 Mars 2020

Gajac, O. “La montée d'acteurs non institutionnels et les associations d'action sociale: vers une métamorphose de la solidarité en France?”, Colloque, «À la croisée des urgences», Lille, 12 octobre 2020.

ULUSLARARASI SEMİNERLER

2019

Aytemur, G. “Comment définir la culture judiciaire en Turquie ?”, Séminaire, « Justice, Politique et Sociétés », l’Institut français d’études anatoliennes, Istanbul, 22 Ocak 2019.

Irtiş, V. «La question de l’égalité devant la loi: un regard sur la justice pénale des mineurs en Turquie», Séminaire, Midi du CRID&P, UCLouvain, 10 décembre 2019, Louvain-la-Neuve.

Irtiş, V. «(Re)penser le juge en Turquie», IFEA, 25 Mars 2019, Istanbul.

Irtiş, V. « Pour une esquisse de relecture des pratiques de la justice en Turquie : des juges aux juges pour enfants », Interlabo GERN sur la justice des mineurs, 15 mars 2019, Université Saint-Louis, Bruxelles.

Aytemur, G. “Comment définir la culture judiciaire en Turquie ?”, Séminaire, « Justice, Politique et Sociétés », l’Institut français d’études anatoliennes, Istanbul, 22 Janvier 2019.

2020

Irtiş, V. «La justice des mineurs éclairée par l’expérience turque», (dans le cadre du cours) Approche interdisciplinaire des pratiques criminologiques, 10 février 2020, UCL, Louvain-la-Neuve.

Irtiş, V. «Être juge au sein des cours d’assises pour enfants en Turquie», 4 février 2020, Midi de la recherche, Centre de recherches pénalité, sécurité & déviances, ULB, Bruxelles.

Gajac, O.  “Solidarity Economy Initiatives in Turkey: What Relevance to our Liberal Democratic Societies” Université Gelişim, Istanbul, 12 novembre 2020.

ULUSAL SEMİNERLER

Danış, D. “Türkiye’de Göç Araştırmalarının Seyri” Medeniyet Üniversitesi tarafından düzenlenen “Araştırma Gündemi” başlıklı seminer dizisinde yapılan konuşma, İstanbul, 14 Kasım 2019

Danış, D. “Migration governance and hospitality towards Syrian refugees in Istanbul”, Urban Futures Lectures, Utrecht University, Utrecht, 6 June 2019.

Gajac, O.  “Yeni Yoksulluk ve Toplumsal Dayanışma Dinamikleri: Fransa Örneği=La nouvelle pauvreté et des dynamiques solidaires: l’exemple de la France”, Université Ticaret d’Istanbul, Istanbul, 30 octobre 2019.

D. Danış “Göçmen Emeği”  Emek ve Adalet Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye, Uluslararası Göç ve Hak Savunuculuğu” başlıklı atölyede verilen seminer, İstanbul, 18 Kasım 2019.

Danış, D. “Türkiye’de Göçün Tarihi ve Sosyolojisi” Tarih Vakfı ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen seminer, Çanakkale, 11 Ocak 2020.

Gajac, O.  “Les initiatives d’économie solidaire en Turquie: vers une nouvelle réciprocité protectionnelle?”, Conseil d'administration du CIRIEC İnternational, Université Gelişim, Istanbul, 10 février 2020.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Merçil, İ. “Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Kadın Ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu Ve Şiddetin Meşrulaştırılma Süreçleri” İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2018- (Proje Yürütücüsü)

Akyol, F.A. “Türkiye’de Büyük Şirketlerdeki Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Durumu Üzerine Bir”. İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2018- (Proje Yürütücüsü)

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ

İrtiş, V.(En cours) « What is a Family Justice System For? », Direction: Bregje Diksterhuis, Hogeschool van Amsterdam, Mavis Maclean, University of Oxford and Rachel Treloar, Keele University, RCSL Working Group on the Legal Professions Family Law and Family Policy Subgroup. (Araştırmacı)

Gajac, O., Projet de recherche soutenu par l’AUF Europe centrale et orientale «Circuits courts alimentaires et leur impact sur la biodiversité en Turquie», de juin 2020 à décembre 2020

Danış, D. “Dönüşen aile ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri odağında Karadeniz’de yaşlanma ve yaşlı nüfus” Raoul Wallenberg İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı tarafından desteklenen araştırma projesi, Eylül-Aralık 2020. (Araştırmacı)

Danış, D. “Afghan migrants in Turkey: longue durée of precarity”. İsviçre Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR) çatısı altında gerçekleştirilen araştırma projesi. Mart-Aralık 2020. (Araştırmacı)

Danış, D. “Mecburiyet, Müzakere, Değişim: Suriyeli Kadınların Çalışma Deneyimleri ve Toplumsal Cinsiyet İlişkileri". L. Körükmez ve İ. Z. Karakılıç ile beraber yürütülen, HBS tarafından desteklenen Göç Araştırmaları Derneği (GAR) çatısı altında gerçekleştirilen araştırma, Mayıs 2019- Haziran 2020. [Araştırma raporunun Türkçe ve İngilizce versiyonları şuradadır.] (Proje koordinatörü ve araştırmacı)

Danış, D. LAJEH “Time of Conflicts / time of migration : Reflections on the categories and genealogy of migration in the Middle East”. Research project financed by French National Research Agency (ANR). Project coordinator: Kamel Dorai, 2015-2019. (Araştırmacı)

Danış, D. BABELS “The city as a border. What Cities make to migrants, what migrants make to the city. From a Multi-sited ethnography to public anthropology”. Research project financed by French National Research Agency (ANR). Project coordinator: Michel Agier, 2016-2019.(Araştırmacı)

ÇEVİRİ

Ökten, N. (2019). Bir Pratik Teorisi İçin Taslak, Pierre Bourdieu, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.