[Türkçe] [Français] [English]   
     

Üniversite Sonrası

Başvuru Koşulları

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans programı asgari 5, azami 15 öğrenci ile açılacaktır.

Başvuru için gerekli koşullar şunlardır:

 • Yüksek lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, sosyal-beşeri bilimler, dilbilim, iletişim bilimleri, ticari, iktisadi ve idari bilimler lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 • Programın dili Fransızcadır. Öğrencilerin yapılacak Fransızca sınavından en az 70 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 70 puan alanlar yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulacaklardır.
 • ALES puanı en az EA 65 olmalıdır.
 • Adaylar başvuru dosyalarına yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde görev yapan iki öğretim üyesinden referans mektubu eklemelidir.
 • Adaylar başvuru için, 5 ile 10 sayfalık yüksek lisans tez projesi hazırlamalıdır. Projenin kapsamında, sorunsal tanıtımı, kuramsal çerçeve, yöntem ve kaynakça belirtilmelidir. Proje Fransızca yazılacaktır. Kaynakça yukarıda belirtilen sayfa sayfasına dâhil değildir.
 • NOT: Sosyoloji yüksek lisans programının, Fransızca yabancı dil koşulunu yerine getiremeyen adaylar için bir kişilik kontenjan mevcuttur. Bu kontenjandan alınacak aday bir sene Fransızca hazırlık okuyacaktır. Bu kontenjana başvuracak adaylar başvuru dosyalarına ekleyecekleri yüksek lisans tez projelerini Türkçe yazabilirler.

  Yatay geçiş için ayrılan kontenjan sayısı bir (1) olarak belirlenmiştir.

  
  Adres: Çırağan Cad. No:36, Ortaköy 34349, İstanbul Tel:(212) 227 44 80 Faks: (212) 259 20 85